Biomagnetisme

Balance between body and mind


Tina De Jonge

Gezondheids- en Stresstherapie

Relaxatietherapie - Yoga - Yoga therapie

Meditatie - Workshops - Reizen India
Biomagnetisme


Biomagnetisme is een natuurgeneeskundige discipline, waarbij de uitstraling

van de handen zorgt voor een heilzame werking. Iedere cel in ons lichaam is een minuscule energiecentrale en de biljoenen cellen samen vormen een groot energieveld.

Het is een methode waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een natuurlijk component: een energetische uitstraling.


Biomagnetisme brengt ons lichaam energetisch in evenwicht.


Biomagnetisme steunt op het wetenschappelijk biofotonenonderzoek, dat

aantoont dat in ieder cel van mens, dier of plant lichteenheden (biofotonen) opgeslagen liggen, die verantwoordelijk zijn voor de goede werking binnen

de cel en binnen het hele organisme.