Privacyverklaring
Privacyverklaring Prana Balance – Falguni Yoga

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de bescherming van jouw persoonsgegevens en is in regel met de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.(AVG), oftewel General  Data Protection Regulation (GDPR)in

voege vanaf 25 mei 2018

 

Ze geeft je inzage in welke gegevens Prana Balance – Falguni Yoga van jou bewaart en op welke manier deze

verwerkt en beschermd worden.

 

Prana Balance – Falguni Yoga wordt vertegenwoordigd door Tina De Jonge, Abdis Agnesstraat 64, 8510 Marke,

BE 0521 607 008 en is te bereiken via info@pranabalance.be

 

Prana Balance – Falguni Yoga verzamelt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van haar diensten, namelijk een

afspraak maakt voor een behandeling of inschrijft voor een reeks Yoga, meditatie of andere workshops, of zelf

aangeeft verder op de hoogte te willen blijven van onze activiteiten via onze nieuwsbrief.

 


Overzicht van de verzamelde gegevens

 

Voor individuele behandelingen

Bij het maken van een afspraak voor een behandeling worden naam, telefoonnummer en eventueel emailadres gevraagd.

Deze worden enkel gebruikt om jou te kunnen contacteren en afspraken vlot te kunnen laten verlopen in de loop van onze samenwerking en verder niet opgeslagen of bewaard en uiteraard ook aan niemand doorgegeven.

Om elke behandeling individueel is, zal ik tijdens het (intake)gesprek meer informatie aan u vragen. Deze persoonlijke info wordt niet digitaal bewaard.  De bewaarde papieren informatie is voor mij strikt persoonlijk en gebonden aan het beroepsgeheim.

 

Voor Yoga- en Meditatiereeksen

Bij inschrijving wordt naam, telefoonnummer en emailadres gevraagd. Dit wordt opgeslagen in een Excel bestand en bewaard zo lang als nodig om in orde te zijn met de belastingsdienst (zeven jaar).  Deze gegevens worden verder niet aan derden doorgegeven.

Voor mensen die een BTW-nummer hebben en een factuur wensen wordt dit gevraagd teneinde in orde te zijn met de wettelijke bepalingen.

Facturen worden zo lang als wettelijk nodig bewaard en daarna vernietigd.


Enkel na toestemming wordt het emailadres, het telefoonnummer en de naam toegevoegd aan de klanten/patiënten lijst zodat hij/zij voortaan de nieuwsbrief kan ontvangen en zo op de hoogte kan blijven van al onze activiteiten.. Iedereen kan op elk moment zijn gegevens aanpassen of zich uitschrijven .


Voor het ontvangen van de nieuwsbrief

Nieuwsbrieven worden verstuurd via mail.

De nieuwsbrief van Prana Balance – Falguni Yoga wordt ongeveer 4 keer per jaar verstuurd naar alle ingeschrevenen

in het bestand.

Om dit te kunnen doen wordt er een email-adres en een voor-en achternaam gevraagd.

Alleen mensen die hiervoor uitdrukkelijk toestemming gaven werden in dit bestand opgenomen.

Je kan op eender welk moment je gegevens wijzigen of je uitschrijven.


Website

Onze websites www.pranabalance.be en www.falguniyoga.be maken voor zover ik weet geen gebruik van cookies of andere technieken om gegevens over jou te verzamelen. 

 


Bescherming gegevens

 

Prana Balance – Falguni Yoga doet er alles aan om de hierboven vermeldde gegevens optimaal te beschermen tegen, onbevoegde inzage, verlies, ongewenste wijziging of openbaarmaking. Indien je vermoedt dat er sprake is van misbruik

of je denkt dat jouw gegevens onvoldoende zijn beveiligd contacteer me dan via tina@pranabalance.be .

Er is ook de mogelijkheid dit te melden aan de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)

 

Voor alle vragen in verband met uw gegevens kan u me steeds contacteren.

 

Tina De Jonge

0476/846.005

tina@pranabalance.be